หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-09-08 15:36:02


เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการจับฉลากแลกของขวัญปีใหม่ และกิจกรรมร้องเพลง เล่นดนตรี รวมถึงการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home