หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2566 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2566 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-16 21:30:56


คณบดี และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 

ผศ.วีระ โชติธรรมาภรณ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home