หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ตรวจผลงานนักศึกษา100%
ตรวจผลงานนักศึกษา100%

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-03-23 16:07:44


วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดย อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ จัดตรวจงานนักศึกษา มี อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ และอาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต เป็นกรรมการในการตรวจผลงาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

website : https://far.ssru.ac.th

twitter : https://twitter.com/pr_far

instagram : far_ssru_fanpage

Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th