หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > โครงการ U2T
โครงการ U2T

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-03-25 09:18:52


วันที่ 22 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ประชุมกับนายพลทอง ศรีมุกข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และคณะทำงานโครงการ U2T เพื่อวางแผนขับเคลื่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์สุภาวดี จุ้ยศุขะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อติดตามงานและวางแผนการดำเนินงานโครงการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

website : https://far.ssru.ac.th

twitter : https://twitter.com/pr_far

instagram : far_ssru_fanpage

Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th