หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณบดีต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณบดีต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-03-29 11:30:18


       ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อ.คณิน ไพรวันรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าชมการเรียนการสอนของสาขาวิชากาาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และเยี่ยมชมตำหนักสายสุทธานภดล ตำหนักสมัยรัชกาลที่ 5 ในรั้วสวนสุนันทา ทั้งนี้ อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำชมตำหนักฯด้วยตนเอง 

         คณะอาจารย์และนศ.จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาจากสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th