หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > อิสรชน
อิสรชน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-03-25 11:45:06

ขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมการแสดงสร้างสรรค์อิงประวัติศาสตร์
ชุด อิสรชน ของนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา12.30น. เป็นต้นไป  ณ หอศิลป์ ชั้นG คณะศิลปกรรมศาสตร์  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับชม

ทุกท่านสามารถWalk-in เข้างานได้เลยค่ะ

Faculty of Fine and Applied Arts
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100
www.ssru.ac.th