หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษาจีน หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ แบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษาจีน หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ แบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-20 15:49:30


วันที่ 7 ธันวาคม 2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรในการต้อนรับและแนะนำรายวิชา 

จันขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting


คณะศิลปกรรมศาสตร์

website : https://far.ssru.ac.th

twitter : https://twitter.com/pr_far

instagram : far_ssru_fanpage

Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th