หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สวัสดีปีใหม่ 2561 ท่านอธิการบดีและผู้บริหาร
สวัสดีปีใหม่ 2561 ท่านอธิการบดีและผู้บริหาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-01-18 19:59:54


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อมอบของขวัญของที่ระลึก เนื่องในโอกาสขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ 2561 พร้อมกันนี้ยังได้สวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญให้กับผู้บริหารท่านอื่นอีก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ อาจารย์รัชศักดิ์ สารนอก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการส่งความสุข สิ่งดีๆ และบรรยากาศที่อบอุ่น ต้อนรับปีใหม่นี้ ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา