หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี ผุดนวัตกรรมใหม่ “ฐานฟื้นฟูปะการัง” อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเล คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี ผุดนวัตกรรมใหม่ “ฐานฟื้นฟูปะการัง” อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเล คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-15 22:01:50


อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้าเหรียญทองผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่จากผลงานเรื่อง : Re-Grow Coral (ฐานฟื้นฟูปะการัง) ในงาน European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT 2019 ที่จัดขึ้น ณ Palace of Culture เมือง IASI – ประเทศ ROMANIA

โดยได้รับ 3 รางวัลเหรียญทอง ได้แก่
1. GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania
2. Gold Medal  Special Award จาก iCAN-TORONTO,Canada
3. Gold Medal จาก Euroinvent 2019 Romania (On stage)