หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร ได้รับสิทธิบัตร
ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร ได้รับสิทธิบัตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-04-18 10:56:22

ขอแสดงความยินดีค่ะ  

อาจารย์ประจำแขนงวิชาออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้รับสิทธิบัตร

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน : สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอบคุณรูปภาพ : ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home