หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร ผุดนวัตกรรมใหม่คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร ผุดนวัตกรรมใหม่คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-13 16:15:02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้าเหรียญทองผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านศิลปะ อุปกรณ์การสร้างสรรค์งานปูนปั้น (Push and Dry) ในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT 2019 ที่จัดขึ้น ณ Palace of Culture เมือง IASI – ประเทศ ROMANIA

โดยได้รับ 3 รางวัล ได้แก่
1.รางวัล GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania
2.รางวัล Special Award จาก INNOPA Indonesian และ
3.รางวัล Silver medal จาก Euroinvent 2019 Romania(On stage)