หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ศิลปะการรำโนรา
ศิลปะการรำโนรา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-04-04 10:42:15

วันนี้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการรำโนรา” กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญศิลปะการรำโนรา จะได้รับเกียรติบัตรในงาน SSRU Dance Festival 2021

คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th