หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” Thailand Green Design Awards 2023
นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” Thailand Green Design Awards 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-02 11:46:12


ขอแสดงความยินดี 

นายณัฏฐ สิงหา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ”  (ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ)

จากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2023

โดยมี ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร เป็นที่ปรึกษาผลงาน 

ดูผลประกาศผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Thailand Green Design Awards 2023 คลิก --> https://www.facebook.com/TGDA.Thailand/
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home