หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > เพลง "Oboro-Zukiyo"
เพลง "Oboro-Zukiyo"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-10-18 16:01:26


เพลง "Oboro-Zukiyo"

การแสดงคอนเสิร์ตความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยคณะนักดนตรี Amitié Flute Ensemble ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ คณะนักร้องประสานเสียงสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์

เรียบเรียงเสียงประสาน: ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์

ขับร้อง: คณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Chorus)

อำนวยเพลงและฝึกซ้อม: ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์


คลิป https://youtu.be/rwouYejU1TE


Produced by: NEWFOLDERstudio และวีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายการ NEWFOLDERs

ส่วนหนึ่งของการถ่ายวีดิทัศน์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์การจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม"