หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.เอก) สอบเล่มวิจัย 3 บท นศจีนนำเสนอแบบออนไลน์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.เอก) สอบเล่มวิจัย 3 บท นศจีนนำเสนอแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-09-08 15:37:08วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.เอก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสอบนักศึกษาจีน ตรวจเล่ม 3 บท คณะกรรมการโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การนำเสนอนั้นเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด จัดสอบ ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 , ห้อง Smart Classroom ชั้น 4 และห้องปฏิบัติการป.เอก ชั้น G

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home