หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง > ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.เอก) สอบเล่มวิจัย 3 บท นศ.จีนนำเสนอแบบออนไลน์
ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.เอก) สอบเล่มวิจัย 3 บท นศ.จีนนำเสนอแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-09-08 15:36:46


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.เอก) สอบนักศึกษาจีนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นักศึกษาจีนนำเสนอแบบออนไลน์ ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home