หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-11-18 18:55:38


วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมดัวย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและการขับเคลื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในการประชุม


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home