หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-01-11 15:27:03

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์  ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home