หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา
ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-11-16 14:12:01


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีสวนสุนันท โดยมี นายแพทยธีนะเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เข้าร่วมพิธี หลังจากนั้น นายแพทยธีนะเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ยังได้ร่วมปาฐกถาในหัวข้อ "แก้วิกฤต พลิกโอกาส การศึกษาไทย" ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอบคุณภาพข่าวบางส่วนจาก : https://www.facebook.com/plan.ssru