หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาศิลปะการแสดง (แบบออนไลน์)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาศิลปะการแสดง (แบบออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-07-19 22:36:43
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home