หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก
นักศึกษาสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-04-22 11:18:38

ขอแสดงความยินดีกับ 

นายเอกอนันต์ ดาวมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันนทา 


ที่ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ด้วยนะคะ

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home