หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ ได้รับโล่รางวัล "บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565" สายวิชาการ
ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ ได้รับโล่รางวัล "บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565" สายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-25 15:08:32

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ "รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565" สายวิชาการ มอบรางวัลโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home