หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ มอบโล่ บุคลากรดีเด่น "คนดีศรีศิลปกรรม" ประจำปี พ.ศ. 2563
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มอบโล่ บุคลากรดีเด่น "คนดีศรีศิลปกรรม" ประจำปี พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-04-05 16:20:19


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง 3 ท่าน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มอบโล่ บุคลากรดีเด่น "คนดีศรีศิลปกรรม" ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. บุคลากรดีเด่น สายบริหาร ได้แก่ ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร

2. บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ได้แก่ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ

3. บุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงธนู

โดยประธานมอบโล่ได้แก่ ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี มอบให้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home