หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปราชญ์ มิวสิค โกลบอล จำกัด จัดกิจกรรม “Overdrive Music Workshop ครั้งที่ 1”
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปราชญ์ มิวสิค โกลบอล จำกัด จัดกิจกรรม “Overdrive Music Workshop ครั้งที่ 1”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-03-01 13:44:11


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปราชญ์ มิวสิค โกลบอล จำกัด จัดกิจกรรม “Overdrive Music Workshop ครั้งที่ 1” ภายใต้ความร่วมมือ MOU เพื่อนำเสนอความรู้ทางด้านดนตรีให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับตำนานของประเทศไทย ได้แก่ คุณโอฬาร พรหมใจ (The Olarn Project) อ.ปราชญ์ อรุณรังษี และ Ruba Mosan มาเป็นวิทยากร โดยมี ผศ.ยุทธกร สริกขกานนท์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และ ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home