หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปราชญ์ มิวสิค โกลบอล จำกัด จัดกิจกรรม “Overdrive Music Workshop ครั้งที่ 2”
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปราชญ์ มิวสิค โกลบอล จำกัด จัดกิจกรรม “Overdrive Music Workshop ครั้งที่ 2”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-02 17:05:39


วันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปราชญ์ มิวสิค โกลบอล จำกัด จัดกิจกรรม “Overdrive Music Workshop ครั้งที่ 2” ภายใต้ความร่วมมือ MOU เพื่อนำเสนอความรู้ทางด้านดนตรีให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับตำนวนของประเทศไทย ได้แก่ คุณแจ๊ค ธรรมรัตน์ และ อ.ปราชญ์ อรุณรังษี มาเป็นวิทยากร โดยมี ผศ.ยุทธกร สริกขกานนท์ กล่าวรายงานโครงการ และ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จัดขึ้น ณ ชั้น 5 สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(ภาพ : สาขาวิชาดนตรี)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home