หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > นักศึกษาสาขาวิชาจิตกรรม ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ YOUNG ARTISTS TALENT #12
นักศึกษาสาขาวิชาจิตกรรม ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ YOUNG ARTISTS TALENT #12

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 10:49:39


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home