หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > กิจกรรมสร้างทักษะทางด้านจิตรกรรม กับธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ณ อ่าวคลองวาฬ
กิจกรรมสร้างทักษะทางด้านจิตรกรรม กับธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ณ อ่าวคลองวาฬ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-22 19:14:05สาขาวิชาจิตรกรรม ได้เปิดสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสร้างสรรค์การเขียนภาพทิวทัศน์ และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สาขาวิชาฯจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนภาพทิวทัศน์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาให้มีทักษะทางด้านศิลปะกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้ศิลปะกับธรรมชาติเป็นสื่อในการสื่อสาร และนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ โดยเดินทางไปจัดโครงการ ณ อ่าวคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561


ดูภาพเพิ่มเติม โครงการวาดภาพทิวทัศน์.pdf