หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การตรวจศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 2 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
การตรวจศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 2 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-16 13:27:14


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 2  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G ในครั้งนี้เป็นการนำผลงานชิ้นที่ 2 ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ชิ้นงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษามานำเสนอต่อหน้าอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ตรวจและให้ความคิดเห็นในผลงาน โดยหลังจากนี้ นักศึกษาจะต้องผลิตชิ้นงานที่เหลืออีก 2 ชิ้น และจะมีกำหนดตรวจศิลปนิพนธ์ในเดือนถัดไป


รูปภาพเพิ่มเติม ตรวจthesisจิตรกรรม2.pdf