หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > คณาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม เป็นวิทยากร Workshop ศิลปะ ณ ประเทศเนปาล
คณาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม เป็นวิทยากร Workshop ศิลปะ ณ ประเทศเนปาล

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-01-16 13:32:32

คณาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นวิทยากร Workshop ศิลปะ ในงาน “Shared Horizons” ณ Kalashala, Sanepa ประเทศเนปาล
- ผศ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
- อ.จารุวรรณ เมืองขวา
- อ.ไกรพล กิตติสิโรตม์


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home