หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-20 12:52:05


วันที่ 30 มกราคม 2567 ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี เทคนิคสีโปสเตอร์ หัวข้อ "วิถีไทยแห่งโลกอนาคต Amazing Thailand in the Futuristic World 2424" ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

(ภาพ : ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home