หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นศ.สาขาวิชาจิตรกรรม ได้รางวัล "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2" โครงการประกวดวาดภาพ
นศ.สาขาวิชาจิตรกรรม ได้รางวัล "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2" โครงการประกวดวาดภาพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-25 14:54:20


ขอแสดงความยินดี 

นางสาวจิรัชฐิกา ศรีบุรุษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์   

ได้รางวัล "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2" 

ประเภท ระดับอาชีวศึกษา ปวส. อุดมศึกษา และประชาชน

ในโครงการประกวดวาดภาพ ประจำปี 2565 หัวข้อ “เมืองศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว” ครั้งที่ 21 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา จัดขึ้น ณ สวนสุขภาพเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองศรีราชาร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และร้านภีกคอลเลคชั่น จัดให้มีการประกวดวาดภาพติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2538 รวมปีนี้เป็นปีที่ 21 โดยมีศิลปินชั้นเยี่ยม ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากแวดวงงานศิลปะของประเทศ จำนวน 12 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน นำโดยศาสตราจารย์ ดร.เดชา วราชุน ศิลปินชั้นเยี่ยม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม) พ.ศ.2550 เป็นประธานกรรมการตัดสิน
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home