หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชา จิตรกรรมพื้นฐาน
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชา จิตรกรรมพื้นฐาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-18 19:54:48


ผลงานบางส่วน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ในรายวิชา จิตรกรรมพื้นฐาน
ขอขอบคุณภาพ จาก 
https://www.facebook.com/ssruvcd/
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home