หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > "กระดาษจากใบอ้อย" ศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน ได้รับรางวัล silver medal
"กระดาษจากใบอ้อย" ศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน ได้รับรางวัล silver medal

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-11-25 12:24:55กระดาษจากใบอ้อย "Paper from sugarcane leaves"

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการประกวด

The 10th Macao International Innovation and Invention Expo 2022

ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาวัสดุ ร่วมกันระหว่าง

ศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน (silo@ssru) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยเป็นผลงานการพัฒนาจากการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการ วิธีการ วัตถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอขอบคุณ

ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home