หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > Day 1 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะการแสดงล้านนา "ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย" โดย จำปา แสนพรม (ช่างซอ) และ แววดาว ศิริสุข (ช่างฟ้อน)
Day 1 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะการแสดงล้านนา "ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย" โดย จำปา แสนพรม (ช่างซอ) และ แววดาว ศิริสุข (ช่างฟ้อน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-06-13 12:29:17

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ศิลปะการแสดงล้านนา "ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย" วิทยากรโดย จำปา แสนพรม (ช่างซอ) และ แววดาว ศิริสุข (ช่างฟ้อน) ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร และ อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ขึ้นกล่าวรายงาน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home