หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร ได้รับเชิญให้ร่วมการปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร ได้รับเชิญให้ร่วมการปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-10-20 10:27:00


เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ได้รับเชิญให้ร่วมการปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2rd International Conference on Arts and Culture (2rd ICONARC) ณ Faculty of Languages and Arts University Negeri Semarang  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ซึ่งในครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาเข้าร่วมปาฐกถาจากหลายประเทศได้แก่ Prof.Dr.Muhammad Jazuli,M.Hum Prof.Dr.Setiawan Sabana,MFA จากประเทศอินโดเนเซีย Dr.Hj.Baharudin bin Hj.MD.Arus จากประเทศมาเลเซีย Dr.Made Mantle Hood จากประเทศเวียดนาม และ อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร จากประเทศไทย

นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Semarang State University ซึ่งมีคณะทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ พร้อมทั้งมีการทำ dance workshop กับอาจารย์และนักศึกษา