หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง > ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาเอก(ศิลปะการแสดง) ประจำปีการศึกษา 2562
ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาเอก(ศิลปะการแสดง) ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-09-08 15:38:07

วันที่ 3 กันยายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาศิลปะการแสดง ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 สำนักงานคณบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมด้วยแนะนำมหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ประจำหลักสูตร

ในการนี้ รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล ประธานหลักสูตร ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติเป็นระยะเวลา 3 ปี ในช่วงบ่ายได้นำนักศึกษาเข้าชมสถานที่และห้องที่ใช้จัดการเรียนการสอน

สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกในปีการศึกษา 2562 นี้ เป็นนักศึกษาชาวจีนเกือบทั้งหมด โดยมีนักศึกษาคนไทยเพียง 1 คนเท่านั้น
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home