หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผลงานวิจัย กระดาษจากเปลือกถั่ว Plant Pot from Coffee Grounds ได้ลงสื่อออนไลน์ เพจ Environman
ผลงานวิจัย กระดาษจากเปลือกถั่ว Plant Pot from Coffee Grounds ได้ลงสื่อออนไลน์ เพจ Environman

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 14:13:18

อ่านข่าว คลิก https://www.facebook.com/environman.th/posts/3770312586430494
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home