หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-10-25 08:11:14


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายวรวิทย์ วัฒนะพานิชย์ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นผลงานการวาดโดยนักศึกษาดังกล่าว เนื่องในโอกาศที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

Download