หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ ต้านภัยโควิด 19 (ครั้งที่ 1) ด้วย Google Meet
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ ต้านภัยโควิด 19 (ครั้งที่ 1) ด้วย Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-16 17:23:28

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ ต้านภัยโควิด 19 (ครั้งที่ 1) ด้วย Google Meet 

**นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับหน่วยชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 3 หน่วย** 

ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.00-16.00 น.

มี 3 หัวข้อ

ห้องที่ 1

เวลา 09.00 -12.00 น. เคล็ด(ไม่)ลับ กับการสร้างการแสดง โดย อ.รติพัทธ์ ศิริพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

- ของที่ต้องเตรียม

สมุด หรือ กระดาษ สำหรับจด Lecture

การแต่งกาย ชุดไปรเวท

ห้องที่ 2

เวลา 13.00 - 16.00 น. สนุกกับจิตรกรรมไทย

โดย อ.จิรวัฒน์ การนอก อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม

- ของที่ต้องเตรียม

กระดาษ 100 ปอนด์ สีน้ำ หรืออะคริลิก ปากกาตัดเส้น นิสโต้ ดินสอ EE

ห้องที่ 3

เวลา 13.00-16.00 น. ความลับการฝึกปฏิบัติด้นสด (Improvisation) บนกีตาร์

โดย อ.กฤตวิทย์ ภูมิถาวร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

- ของที่ต้องเตรียม

อุปกรณ์กีตาร์ไฟฟ้า หรือ กีต้าร์โปร่ง ดินสอ สมุดบรรทัด5เส้น


(โพสต์ลิ้งเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 4 มิถุนายน เวลา 8.00 ก่อนเข้าห้องเรียนนะคะ)
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home