หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ขอเชิญอบรมการใช้งานโปรแกรม CANVA
ขอเชิญอบรมการใช้งานโปรแกรม CANVA

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-14 16:43:28
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home