หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > โปสเตอร์สวยๆของการแสดงสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาสร้างสรรค์ท่ารำเต้น
โปสเตอร์สวยๆของการแสดงสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาสร้างสรรค์ท่ารำเต้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-10-27 16:03:07
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home