หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > เตรียมตัวพบกับ...การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 แห่ง ทั่วประเทศ
เตรียมตัวพบกับ...การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 แห่ง ทั่วประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-09-15 12:18:46


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ขอเชิญชม

นิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์


พิธีเปิด วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.
ณ สำนักศิลปและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


(จัดแสดงผลงาน 24-30 สิงหาคม 2563)


ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน (หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม)


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home