หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ดร.ฟาริดา วิรุฬหผล ได้รับเชิญให้เป็นผู้ให้คำปรึกษา ทางด้านการออกแบบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ดร.ฟาริดา วิรุฬหผล ได้รับเชิญให้เป็นผู้ให้คำปรึกษา ทางด้านการออกแบบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-07-23 11:48:25


ดร.ฟาริดา วิรุฬหผลได้รับเชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้คำปรึกษาในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 8:30-16:30 น. ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home