หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (แขนงการออกแบบแฟชั่น) 2565
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (แขนงการออกแบบแฟชั่น) 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-10-19 16:05:42
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home