หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ขอเชิญชมงานเสวนาในหัวข้อ "ละคร กับ โลกด้านใน โลกใบใหญ่ที่เราทุกคนมี"
ขอเชิญชมงานเสวนาในหัวข้อ "ละคร กับ โลกด้านใน โลกใบใหญ่ที่เราทุกคนมี"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-17 10:58:11

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาในหัวข้อ "ละคร กับ โลกด้านใน โลกใบใหญ่ที่เราทุกคนมี" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต สาขาวิชานาฎกรรม รองศาสตราจารย์ นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณวราพรรณ หงุ่ยตระกูล ทรัพย์ธนะอุดม (คุณแจง) นักแสดงและผู้บริหารบริษัท Prezentia 1994 จำกัด ร่วมเสวนาเพื่อแสดงทัศนะคติ ตลอดจนมุมมองถึงความเชื่อมโยงในเรื่องของการเรียนรู้มิติด้านในของมนุษย์ผ่านการใช้เครื่องมือทางด้านศิลปะการละคร ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางและฐานข้อมูลสู่การพัฒนาสู่การสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตร่วมกันระหว่างศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อไปในอนาคต

ในงานดังกล่าว ยังมีการเปิดตัวหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีพ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 6 หลักสูตรให้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมอีกด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา สามารถติดตามช่องทางการลงทะเบียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ http://www.ce.mahidol.ac.th และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือติดต่อ นายศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02 441 5022-3 ต่อ 20 (ในวันและเวลาทำการ)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home