หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > Traditional to Modern Concert by Dr. Hilmki Yazici
Traditional to Modern Concert by Dr. Hilmki Yazici

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-03-14 13:51:39


สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วม

Traditional to Modern Concert by Dr. Hilmki Yazici

ในวันที่ 8 มีนาคม 2562

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา