หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > Poster สัมมนาเทรนด์ศิลปะในมุมมองของ "คิด บวกสิปป์"
Poster สัมมนาเทรนด์ศิลปะในมุมมองของ "คิด บวกสิปป์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-05 16:47:33
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home