หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย"เลวบ้าง.. (เดี๋ยว)ก็ดี" โดย คุณหลุยส์ อดีตอาชญากรที่ใช้จิตวิทยาในการล่อล่วง
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย"เลวบ้าง.. (เดี๋ยว)ก็ดี" โดย คุณหลุยส์ อดีตอาชญากรที่ใช้จิตวิทยาในการล่อล่วง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-02-12 15:01:10

ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ 

ในหัวข้อ ‘เลวบ้าง.. (เดี๋ยว)ก็ดี' โดย คุณหลุยส์

อดีตอาชญากร 

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

ตั้งแต่เวลา 1300 น. – 16.00 น. 

ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา