หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ" วิทยากรโดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และกิจกรรมอบรมเรื่อง "องค์ความรู้สวนสุนันทา"
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ" วิทยากรโดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และกิจกรรมอบรมเรื่อง "องค์ความรู้สวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 17:32:48

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสานมรดกและสืบทอดวัฒนธรรมสวนสุนันทา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความสามารถในการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่นักศึกษา สามารถเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเรื่องราวให้คนภายนอกได้ทราบถึงเรื่องราวของสวนสุนันทา ในรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Best Personality Development" "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ" วิทยากรโดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และกิจกรรมอบรมเรื่อง "องค์ความรู้สวนสุนันทา" ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

** นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 3 หน่วยกิจกรรม

** ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 (แบบออนไลน์) ตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ https://www.facebook.com/1565124010414778/posts/2853068778286955 หรือ Qr Code ด้านล่างงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home