หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ขอเชิญรับฟังเสวนาจาก 3 อาจารย์ของสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทาง live จาก Yamaha
ขอเชิญรับฟังเสวนาจาก 3 อาจารย์ของสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทาง live จาก Yamaha

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 11:44:01

(ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล จาก Yamaha Music School Thailand)"มหาลัยสุดปัง" ยามาฮ่าชวนฟัง
แนวทางการศึกษาต่อ และการเรียนรู้ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พบกับวิทยากรพิเศษ.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา

คุณพรเทพ ภูมิพฤกษ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสินค้าเครื่องดนตรีและการสื่อสารการตลาด บ.สยามดนตรียามาฮ่า จก.และศิษย์เก่า

คุณจิรายุ แซ่ตั้ง Marketing:Social Media บ.สยามดนตรียามาฮ่า จก. และศิษย์เก่า

รับฟังพร้อมกันผ่าน Live Streaming
FB:Yamaha Music School Thailand
วันพุธที่ 2 มิถุนายนนี้ เวลา 20.00น.

#YamahaStayHomeChallenge
#เริ่มต้นที่นี่โรงเรียนดนตรียามาฮ่า
#YamahaMusicSchool
#WhereTheMusicBegins

Website : th.yamaha.com/th/index.html

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home